Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

poniedziałek, 9 grudnia 2013

UniKorona Pieniężny - więcej niż lokata

artykuł sponsorowany

Wielu oszczędzających, co nie powinno dziwić, jest niezadowolonych z oprocentowania lokat oferowanych przez banki w Polsce. Szukają alternatywy, ale boją się podjąć ryzyka inwestycyjnego. Godnym zainteresowania dla takich osób jest subfundusz polskich instrumentów pieniężnych UniKorona Pieniężny oferowany przez Union Investment.

Stopień ryzyka określony jest jako niski. Horyzont czasowy to minimum 6 miesięcy.

Benchmarkiem dla tego subfunduszu jest średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych  oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce.

Zgodnie z polityką subfunduszu, celem jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe,  krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim  bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów.

Dla kogo kierowany jest ten subfundusz?

Jak czytamy na stronie subfunduszu UniKorona Pieniężny, oferta kierowana jest do inwestorów, którzy:
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku  pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • doceniają profesjonalne zarządzanie.
Tutaj należy się garść wyjaśnień. Decydując się na inwestycje musimy mieć pewność, że zainwestowane środki nie będą nam potrzebne przez okres trwania inwestycji. Dla osób, które prowadzą agresywniejsze inwestycje (np. w akcje), taki fundusz to sposób na dywersyfikację portfela. Jest to o tyle istotne, że jeśli nastąpi jakaś katastrofa na jednych aktywach (np. krach na giełdzie), to taki portfel jest w stanie trochę zneutralizować straty.

Korzyścią dla inwestora jest też fakt, że nie musi on tracić czasu i pieniędzy na poszukiwanie optymalnych ofert lokat, obligacji, itp. Wszystko robi fundusz.
Oferta funduszu nie jest zalecana inwestorom, którzy:
  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Powyższa informacja jest o tyle istotna, że decydując się na jakiekolwiek inwestycje, nigdy nie mamy pewności, że osiągniemy zysk. Tak jest w przypadku każdej inwestycji, bez względu na stopień ryzyka.

Wydaje się, że oferta funduszu to rozsądne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem i nie są jeszcze gotowi na duże wahania wartości portfela bądź po prostu nie mają czasu na poszukiwanie najatrakcyjniejszy ofert lokat czy obligacji. Istotne jest też to, że minimalna pierwsza wpłata to tylko 100 PLN, natomiast maksymalna opłata za zarządzanie to 1,5%.