Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

poniedziałek, 2 września 2013

Obniżka interchange podwyżką dla konsumentów

artykuł sponsorowany

W polskim parlamencie trwają właśnie prace nad administracyjnym ustaleniem opłat od transakcji kartami. Beneficjentami proponowanych zmian będą duże sieci handlowe. Zagrożona jest natomiast drobna przedsiębiorczość, która poprzez regulacje straci na konkurencyjności.

Według prognoz Euromonitor International liczba małych sklepów w Polsce do 2025 roku może zmniejszyć się o aż 60%. Znaczącą część ich przychodów przejmą duże sieci handlowe, które obecnie z zazdrością przypatrują się dynamicznej ofensywie dyskontów. Ich odpowiedzią jest tworzenie mniejszych supermarketów oraz sklepów osiedlowych. To będą ciężkie czasy dla drobnych sklepikarzy. Dzięki lepszej pozycji w rozmowach z dostawcami duże sieci handlowe mają niższe i lepiej optymalizują koszty. Uregulowanie stawek interchange pogłębi ich przewagę i spowoduje upadek wielu drobnych przedsiębiorstw (tutaj można znaleźć więcej informacji na ten temat).

Projekt ustawy zakłada ustalenie górnej granicy opłat od pojedynczej transakcji, których nie będą mogły przekroczyć banki oraz organizacje płatnicze. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla handlowców osiągających wysokie obroty. Dzięki regulacji stawek będą oni mogli pozwolić sobie na duże oszczędności. Wynika to z charakteru prowadzonej działalności. Dla supermarketów znacznie ważniejszy jest koszt zmienny uzależniony od liczby płatności, a dla małych sklepów ważniejsza jest opłata stała związana z użytkowaniem terminali. Dlatego regulacja stawek interchange obniży konkurencyjność tych drugich. 

Pozornie proponowane regulacje wydają się być korzystne dla konsumentów. Duże sieci zyskają przecież przestrzeń do obniżek cen. Koszty utrzymania całego systemu płatności bezgotówkowych pozostaną jednak niezmienione. Instytucje finansowe będą zatem zmuszone znaleźć nowe źródła przychodów. W pierwszej kolejności obciążeni nimi zostaną klienci posługującymi się kartami. Konsumenci słusznie się tego obawiają, o czym świadczą wyniki badań Federacji Konsumentów (przeczytaj o nich więcej). Te przeczucia zbieżne są z doświadczeniami państw, w których wprowadzono podobne regulacje. Opisane konsekwencje miały miejsce, a adekwatnych obniżek cen nie stwierdzono.

Brak komentarzy: